[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Voor hetzelfde geld

Het boek Voor hetzelfde geld biedt een nieuwe kijk op de ekonomie. Hoe het geld de wereld stuurt en welke alternatieven er zijn, is de ondertitel. De auteurs betogen dat het huidige geldsysteem vooral on-duurzame ontwikkelingen stimuleert. Zo is het in het huidige systeem voordeliger om een bos in één keer te kappen en de opbrengst op rente te zetten, dan jaar in jaar uit duurzaam te oogsten.

Er zijn veel alternatieven, die vaak ook al hun praktische waarde hebben bewezen. De Egyptische graangiro (een rentevrij systeem) is daar een voorbeeld van. Natuurlijk komen ook de nieuwe initiatieven, zoals LETS, Pergola-associaties en de rentevrije spaarrekening aan bod.

Uiteindelijk doel is 'de ekonomie van het genoeg': een streven naar zo weinig mogelijk produktie, met maximale kwaliteit van leven. Voor hetzelfde geld is een zeer leesbaar boek.

Henk van Arkel en Guus Peterse: Voor hetzelfde geld. Strohalm/Jan van Arkel, Utrecht 1999. 240 pag. ISBN 90-70-334-73-9. Prijs 29,95.


menu | dDH