[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

De lucht bezitten

De toespraak van opperhoofd Seattle Hoe kun je de lucht bezitten is een verhaal van grote waarde. Seattle hield zijn rede in 1854, toen de blanke Amerikanen de grond waar de indianen leefden van hen wilden kopen. ,,Als wij zelf de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Kunt u de bizons terugkopen, als de laatste eenmaal gedood is?''

De woorden zijn miljoenen malen herhaald, gelezen en voorgelezen. En steeds hebben ze mensen geïnspireerd.

Hoe kun je de lucht bezitten? Jan van Arkel, Utrecht, 1998. 96 pag. ISBN 90-6224-198-0. Prijs: f 19,95.


menu | dDH