[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

De wereld is van iedereen

Je kunt op veel verschillende manieren aankijken tegen de oorzaken en oplossingen om tot een eerlijker mondiale verdeling van welvaart en welzijn te komen. De Hongerstichting bracht daarover een inspirerend boek uit: Wereld delen, met als ondertitel op weg naar één wereld, één mensheid. Zo wil de Hongerstichting de bewustwording over de ongelijke verdeling in de wereld kracht bijzetten. Aan de hand van vijftien interviews wordt het thema ongelijke verdeling op positief-kritische wijze belicht vanuit verschillende invalshoeken.

Volgens filosoof Hans Achterhuis hangt schaarste niet zozeer samen met tekorten, maar meer met het permanente gevoel nooit genoeg te hebben. En dat gevoel manifesteert zich het sterkste in het Westen. Hij betoogt dat in de moderne ekonomie het eigenbelang wordt geïnstitutionaliseerd, waardoor het besef van gemeenschapszin verdwijnt en daarmee ook het gevoel van verantwoordelijkheid voor een wereld die groter is dan je eigen direkte omgeving. Ook bisschop Muskens relativeert het begrip 'bezit': ,,Bezit is nooit absoluut. Het moet altijd gezien worden binnen het kader van de doelstellingen van de rijkdommen van de wereld. Zolang niet alle mensen genoeg te eten en drinken hebben, zich kunnen kleden en onderdak hebben, is alle bezit relatief.''

John Habets en Henk Gloudemans (red.): Wereld delen. Ten Have, Baarn 1999. 208 pag. ISBN 90-259-4788-3. Prijs f 34,90.


menu | dDH