[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Alles mag!

'Je mag tegenwoordig niks meer vanwege het milieu. Nou mag je ook al niet meer winkelen.' Af en toe hoor je die klacht van mensen die voor het eerst over de Niet-Winkeldag horen. Daarom nog even voor alle duidelijkheid: alles mag! Beschouw de Niet- Winkeldagkampagne als een uitnodiging om kennis te nemen van een nieuwe leefwijze. Deze krant biedt volop suggesties voor iedereen die zelf gewoon prettig wil leven en dat anderen ook gunt. Niet de beperkingen staan voorop, maar de vele mogelijkheden. Het zou jammer zijn om die kansen onbenut te laten. Kiest u maar, u bent immers baas over uw eigen leven!

Mocht de inhoud van deze krant u echter helemaal niet aanspreken, dan is dat geen probleem. Dan geeft u deze krant gewoon door aan iemand anders die wel geïnteresseerd is.


menu | dDH