[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Hoe deze krant er kwam

Het initiatief voor deze krant werd genomen door Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Omslag is een onafhankelijke basis-organisatie, die initiatieven neemt en ondersteunt die bijdragen aan een kleurrijke, duurzame wereld.

De kernwoorden van Omslag zijn vrede, werk, kultuur, milieu, ekonomie en solidariteit. Op die terreinen valt er veel werk te verzetten. Gelukkig zijn er al veel organisaties die daarmee bezig zijn. Omslag probeert hier zo mogelijk ondersteunend in te werken. Daarbij is Omslag ook steeds op zoek naar het 'grote verhaal', dat de verschillende aktiviteiten met elkaar verbindt. Het tweemaandelijks blad ZOZ (tijdschrift voor doen-denkers) speelt in dat werk een sleutelrol. Daarnaast ontwikkelt Omslag eigen aktiviteiten en produkten.

Toen er in 1995 berichten uit Groot-Brittannië kwamen over een 'No Shop Day', namen mensen van Omslag kontakt op met de Britten. En omdat deze Niet-Winkeldag in Nederland nog niet werd gevierd, heeft Omslag zich opgeworpen als kontaktpunt voor Nederland.

Nadrukkelijk beschouwt Omslag zich niet als 'organisator'. De aktiviteiten op 27 november worden georganiseerd door tal van plaatselijke groepen. De inbreng van Omslag is vooral ondersteunend en stimulerend.

Vier keer was er al een Niet-Winkeldag in Nederland. Elk jaar groeit het aantal plaatselijke aktiviteiten en ook de aandacht in de media is steeds toegenomen. Maar in krantenartikelen en radio-interviews kun je altijd maar een klein stukje van het verhaal vertellen. Daarom is er nu deze krant, voor ieder die meer wil weten.


menu | dDH