[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Feiten en cijfers

Eerlijk delen

De drie rijkste mensen in de wereld bezitten meer dan de 48 armste landen samen.

De rijkste vijftien mensen in de wereld bezitten meer dan de gezamenlijke rijkdom van Afrika ten zuiden van de Sahara.

De 32 rijkste mensen bezitten meer dan heel China met zijn 1,2 miljard inwoners. (Human Development Report 1998)

Spullen en geluk

In 1999 onderzocht bureau Trendbox, in opdracht van het tijdschrift Ode, hoe de Nederlanders denken over de relatie tussen bezit (geld en spullen) en geluk.

Prioriteiten

Het oplossen van het armoedevraagstuk en het schuldenvraagstuk is een kwestie van prioriteiten.

Voor het realiseren van onderwijs en basisgezondheidszorg voor iedereen is jaarlijks een extra bedrag nodig van 19 miljard dollar. Dit bedrag is even groot als de gezamenlijke jaarlijkse bestedingen in de VS en Europa aan ijsjes.

Jaarlijks geven de Europeanen 160 miljard dollar uit aan sigaretten en alkohol. De Amerikanen besteden per jaar 500 miljard dollar aan gokken. (Human Development Report 1998)

Record

De konsumptie in Nederland bereikte in 1998 een recordhoogte en wordt steeds energie-intensiever. Vooral bestedingen aan elektrische apparaten, auto en buitenlandse reizen zijn sterk toegenomen. Het energiezuiniger worden van apparaten en auto's heeft deze groei niet kunnen kompenseren.

Het verbruik van elektrische apparaten die kontinu aanstaan (stand-by, elektrische klokjes, draadloze telefoons) maakt inmiddels ruim 10 procent uit van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik.

De emissie van CO2 was in 1998, temperatuurgekorrigeerd, ongeveer 11 procent hoger dan in 1990. Voor de komende jaren wordt een verdere groei voorzien met 0,5 tot 1 procent per jaar. Het tempo van energiebesparing is weliswaar toegenomen, maar kan de ekonomische groei niet kompenseren. (Nationale Milieubalans, RIVM, 1999)

Vier procent

Het wereldwijd verschaffen en instandhouden van basisonderwijs voor iedereen, gezondheidszorg voor iedereen, kraamzorg voor alle vrouwen, voldoende voedsel, veilig drinkwater en sanitair voor iedereen kost naar schatting ongeveer 40 miljard dollar per jaar. Dat is minder dan 4 procent van het gezamenlijk bezit van de 225 rijkste mensen in de wereld. (Human Development Report 1998)

Meer geld, meer energie

Het energieverbruik door konsumenten is sinds 1985 met 25 procent toegenomen, door bevolkingsgroei maar vooral door inkomensgroei en het huishoudelijk gedragspatroon. (RIVM, 1998)

Vijftig kinderen

Een kind dat wordt geboren in een 'rijk' land zal gedurende zijn of haar leven evenveel konsumeren en vervuilen als dertig tot vijftig kinderen, geboren in ontwikkelingslanden. (Human Development Report 1998)

Waterbed

Van alle huishoudelijke apparaten is het waterbed een van de belangrijkste stroomverbruikers. Het verbruikt jaarlijks evenveel als de afwasmachine en de wasdroger samen. (SCP, 1998)

Auto

Het energieverbruik door auto's is toegenomen door een toename van het autobezit en het meer rijden van korte afstanden. Auto's verbruiken per kilometer steeds minder brandstof, maar dit effekt wordt tenietgedaan doordat men meer kilometers rijdt. Ongeveer 20 procent van de mensen legt afstanden van 1 tot 2,5 kilometer met de auto af. (SCP)


menu | dDH