[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Beleggers voor belasting

Wie al konsuminderend geld overhoudt, kan dat beleggen in aandelen. Dat is tegenwoordig erg in trek, temeer omdat er over de behaalde koerswinsten nauwelijks belasting hoeft te worden betaald.

De Stichting Beleggers voor Belasting ijvert voor het invoeren van belasting op koerswinsten, vergelijkbaar met de belasting op inkomsten uit arbeid. Zolang dat nog geen realiteit is, kunnen beleggers een deel van hun vermogenswinst vrijwillig storten in een fonds, waaruit initiatieven ter bestrijding van armoede in Nederland worden ondersteund.

Wie zijn of haar vermogen of pensioen niet alleen 'groen', maar ook ethisch verantwoord wil beleggen in bedrijven en projekten met een maatschappelijke meerwaarde, kan ondermeer terecht bij de ASN-Bank, het Andere Beleggingsfonds (ABF), de Triodosbank of De Eenhoorn.

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is een vereniging van beleggers die zich ervoor inzet dat bedrijven werk maken van een goed milieu- en sociaal beleid.

Beleggers voor Belasting, Noordermarkt 26, 1015 MZ Amsterdam. Tel. 020-6223289 (op dinsdag en woensdag).
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, Postbus 504, 4100 AK Culemborg. Tel. 0345-532653. E-mail:


menu | dDH