[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Wat voor konsument bent u?

Iedereen konsumeert. Maar wat voor konsument wil je zijn? Er zijn groene konsumenten, ethische konsumenten en konsuminderaars.

De letterlijke betekenis van het woord konsumeren is: verbruiken of vernietigen. En het heeft er inderdaad alle schijn van dat we massaal bezig zijn om onze leefwereld in een snel tempo op te souperen en dus te vernietigen. Wil je nog wel langer een 'konsument' zijn?

Groen konsumeren

Een 'groene konsument' koopt bij voorkeur de meest milieuvriendelijke variant van een produkt en let daarbij vooral op milieuaspekten, zoals biologische teeltwijze, grondstoffen- en energieverbruik, transport, verpakking en mogelijkheden van hergebruik. 'Groene' keurmerken zijn ondermeer Eko en FSC (voor duurzaam hout).

Ethisch konsumeren

Een 'ethische konsument' let, naast milieuaspekten ook op dierenwelzijn en koopt geen genetisch gemanipuleerde produkten. Tevens wordt er gelet op de sociale omstandigheden waaronder een produkt tot stand komt (eerlijke handel, geen kinderarbeid) en op de relaties van een bedrijf, bijvoorbeeld met de wapenhandel of met onderdrukkende regimes. Goede richtlijnen bij ethisch konsumeren zijn ondermeer de keurmerken Max Havelaar en Fair Trade.

Konsuminderen

De 'konsuminderaar' heeft zich bevrijd van aangeprate behoeften. Zingeving en geluk worden niet zozeer in spullen gezocht. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit, en dat komt tot uiting in de keuze voor ethisch verantwoorde en duurzame produkten. Bij konsuminderen is veeleer sprake van een andere manier van leven, handelen en werken. Wie konsumindert is niet afhankelijk van kopen van goederen om zich goed te voelen.

In kampagnes van de overheid en van grotere maatschappelijke organisaties ligt de nadruk vooral op de eerste twee manieren van konsumeren. Het 'groen' en 'ethisch' konsumeren wordt aangeprezen als oplossing. 'Maakt u zich geen zorgen, alles blijft zoals het is, u hoeft alleen maar een ander merk koffie te kopen', lijkt de boodschap te zijn. Het is jammer dat de voordelen van konsuminderen op die manier buiten beeld blijven: meer schone lucht, schoner water, rust, natuur en ruimte voor groei van de werkelijk belangrijke dingen voor iedereen op deze wereld.


menu | dDH