[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Maar de werkgelegenheid dan?

Soms hoor je mensen verzuchten: ,,Je mag ook niks meer vanwege het milieu. Je mag niet meer met de auto, je mag niet meer vliegen en nu mag je ook al niet meer winkelen.'' Maar zo is het niet!

In deze krant gaat het niet over wat 'niet mag', maar over de ongekende mogelijkheden die er zijn. Het leven biedt nog zoveel meer dan alleen maar zo veel mogelijk spullen verzamelen!

Maar hoe zal het dan met de ekonomie gaan? Dreigt er geen armoede en werkloosheid als het geld niet meer rolt? Laten we daar niet te bang voor zijn. Tot dusverre is het een kleine voorhoede die bewust voor konsuminderen kiest. Tegen de tijd dat die trend werkelijk doorbreekt zullen ondernemers en producenten hun aanbod allang aan die nieuwe trend hebben aangepast. Geleidelijk aan zullen er allerlei nieuwe vormen van werkgelegenheid ontstaan. De produktiesektor zal krimpen, maar de dienstensektor en het kulturele leven zullen er wel bij varen. En misschien komt er juist extra werk bij. Het repareren van een kapot apparaat is waarschijnlijk meer werk dan het maken van een nieuw. Bovendien is het interessant werk: een reparateur moet echt verstand hebben van het apparaat, in tegenstelling tot iemand die aan de lopende band steeds dezelfde handeling doet.

Nieuwe ekonomie

Het woord 'ekonomie' is toe aan een nieuwe inhoud. Als er vandaag de dag wordt gesproken over 'ekonomie', dan wordt daar over het algemeen de geld-ekonomie mee bedoeld. Sla er de ekonomiepagina's in de kranten maar op na!

Dingen hebben pas ekonomische waarde, als iemand er geld voor betaalt. Maar er zijn ontzettend veel menselijke aktiviteiten waar helemaal geen geld aan te pas komt, maar die toch buitengewoon waardevol zijn. De lucht die we inademen is nog steeds gratis. Een wandeling in het bos kost niets. Een opbeurend gesprek, een huilend kind dat getroost wordt, een feestje met de buren, al die dingen komen niet terug in de ekonomische cijfers.

Meer dan geld

Momenteel is de trend dat de geld-ekonomie steeds meer aandacht opeist ten koste van veel andere (onbetaalde) aktiviteiten die van vitaal belang zijn voor een samenleving.

'Konsuminderen' is een manier om die trend om te buigen. Geluk niet zoeken in meer spullen, maar bij mensen, in meer vrije tijd, kreativiteit en menselijke aktiviteit.

Wie konsumindert is zich bewust van de schaarste van produkten en de eerlijke verdeling ervan. Mondiaal. Behoefte is uitgangspunt in plaats van hebzucht en het najagen van illusies. De vraag of iets echt nodig is komt als eerste.

Laten ekonomen eens nadenken over een manier om al die belangrijke zaken, die zich buiten de geld-ekonomie afspelen, een 'ekonomische waarde' te geven. Dan krijgt het begrip 'ekonomische groei' een heel nieuwe inhoud. Misschien blijkt dan wel, dat de ekonomie de afgelopen jaren helemaal niet is gegroeid!

Werk

Lezen in de hangmat En als er uiteindelijk minder werk te doen zou zijn, waarom zou dat dan een probleem zijn? Er zal altijd werk overblijven - de bakker zal brood blijven bakken. Laten we het werk dat gedaan moet worden eerlijk verdelen. Want als je 'werkloosheid' eerlijk verdeelt over alle mensen in dit land, dan heet het opeens geen werkloosheid meer. Dan is het vrije tijd!

Een oproep tot konsuminderen lijkt politiek (nog) niet haalbaar. En dat is jammer, want wie begrijpt waar het om gaat, zal het als muziek in de oren klinken. Bovendien draagt konsuminderen bij aan eerlijker kansen en ekonomische groei voor mensen en landen die bij de huidige gang van zaken voortdurend het nakijken hebben.


menu | dDH