[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Ruimte maken

Wat maakt het voor een inwoner van een arm land uit hoeveel auto's er in Nederland zijn? Dat verband is er zeker! De rijkste twintig procent van de wereldbevolking bezat in 1993 ruim 85 procent van alle auto's. Het energieverbruik en de vervuiling daarvan zijn al op het randje van wat het milieu op wereldschaal nog kan verdragen. Als er in Afrika en Azië naar verhouding evenveel auto's voor de deur zouden staan als in Nederland, dan zouden de milieugevolgen onvoorstelbaar zijn.

Anderzijds hebben mensen in ontwikkelingslanden natuurlijk het volste recht om te streven naar dezelfde welvaart als elders op de wereld. Dat het met het milieu nog niet enorm uit de hand is gelopen, danken we vooral aan de mensen in arme landen! Laten we vooral hen ruimte geven om hun welvaartsniveau te verhogen.


menu | dDH