[dDH] [Menu]    Niet-Winkeldag Home Page
KONSUMINDERKRANT 1999

Verklein de afvalberg

In het Westen wordt volop gewerkt aan technische oplossingen om de afvalberg te verkleinen en zuiniger om te springen met energie en grondstoffen. Maar dat is niet genoeg!

Wie konsumindert draagt direkt bij aan een schoner milieu. Want elk produkt dat verkocht wordt heeft veel energie gekost bij de produktie, bij het vervoer naar de winkel en daarna vaak ook nog tijdens het gebruik. Bovendien dragen al die spullen uiteindelijk bij aan de afvalberg.

Daarnaast wordt er volop gewerkt aan technische verbeteringen om produkten energiezuiniger en schoner te maken. Dit is zondermeer nuttig en nodig, maar ondanks alle inspanningen blijft het verbruik van grondstoffen en energie stijgen en blijft de afvalberg groeien. Keer op keer blijkt dat de ekonomische groei de effekten van technische oplossingen meer dan teniet doet. Apparaten worden energiezuiniger, maar er komen meer apparaten. Auto's worden schoner, maar er wordt meer gereden. Wasmiddelen bevatten minder schadelijke stoffen, maar de wasmachine draait vaker.

Techniek tegen Co2?

Behouden in plaats van groeien

En er komen ook steeds meer elektrische apparaten die kontinu aan staan (de televisie stand-by, elektrische klokjes, draadloze telefoons). Het energieverbruik van al die apparaten die staan te niksen, maakt inmiddels ruim tien procent uit van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik. Dit blijkt uit de Nationale Milieubalans. De emissie van CO2 was in 1998, temperatuurgekorrigeerd, circa 11 procent hoger dan in 1990.

Waar technische oplossingen onvoldoende zijn, ligt de enige echte oplossing in 'minder maar beter'. Je kunt daarbij denken aan apparaten die langer meegaan, die te repareren zijn en na gebruik uit elkaar gehaald kunnen worden voor recycling.


menu | dDH