[dDH] [Menu]  Consuminderkrant 2000

WERELDDelen

Stichting WereldDelen geeft informatie over de oorzaken en achtergronden van het honger- en armoedevraagstuk in de wereld. Naast folders, posters, brochures en boeken brengt de stichting het kwartaalblad WereldDelen uit.

Stichting WereldDelen


Dit kunt u doen

  • Consumeer bewust
  • Stimuleer de productie en verkoop van Fair Trade producten
  • Beleg op een ethisch verantwoorde manier
  • Steun de Jubilee-2000 campagne voor kwijtschelding van schulden aan de armste landen
  • Steun organisaties op het gebied van mensenrechten
  • Deel wat je teveel hebt met anderen


Genoeg voor iedereen

Winkelen doe je als je iets nodig hebt. Of gewoon, als pure ontspanning. Alhoewel? 1,2 miljard mensen moeten zien rond te komen met 1 dollar per dag. Daarmee ben je snel uitgewinkeld. Het is net genoeg om de gulden van ons winkelkarretje mee voor te schieten. Winkelen is dus niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid.

Door Henk Gloudemans
(Stichting WereldDelen)

werk kids Volgens het Human Development Report 2000 is er jaarlijks 80 miljard dollar nodig om in de basisbehoeften van de ontwikkelingslanden te kunnen voorzien. Als we dit bedrag afzetten tegen de 200 miljard gulden die grote ondernemingen op tafel kunnen leggen alleen al voor de GSM-frequenties van Duitsland, Engeland en Nederland, dan krijgen we een beetje een idee hoe scheef de verhoudingen in de wereld zijn en waar de prioriteiten liggen. De verschillen tussen arm en rijk groeien met de dag.

Aan de ene kant zien we verspilling en overdaad, aan de andere kant gebrek en schrijnende armoede. In de vorige eeuw is de mensheid erin geslaagd naar de maan te reizen. Er zijn krachtige computers ontwikkeld. Wetenschappers zijn er zelfs in geslaagd het menselijk DNA te ontrafelen. Maar op het gebied van het voorzien in de basisbehoeften voor iedereen hebben we nog een lange weg te gaan.

In een wereld die over genoeg middelen beschikt om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen garanderen is het nu de hoogste tijd dat de mensheid de juiste prioriteiten gaat stellen en voorrang geeft aan wat werkelijk van belang is: voldoende voedsel, schoon drinkwater, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen.


Waar geven we ons geld aan uit?

Jaarlijkse uitgaven aan luxegoederen in het westen
  • parfum (Europa en VS) - 12 miljard dollar
  • voeding huisdieren (Europa en VS) - 17 miljard dollar
  • ijsjes (Europa) - 11 miljard dollar
  • cosmetica (VS) - 8 miljard dollar
In 1999 steeg het totale vermogen van de 200 rijkste mensen in de wereld tot boven de 1000 miljard dollar. Dat is gemiddeld 5 miljard dollar per persoon.

Het gezamenlijke jaarinkomen van de 582 miljoen mensen in de armste landen bedroeg 146 miljard dollar, gemiddeld 276,5 dollar per persoon per jaar.

Bron: Human Development Report 2000

menu | top | dDH