[dDH] [Menu]  Consuminderkrant 2000

 


In onze cultuur wordt 'wie je bent' vaak verward met 'wat je koopt'.


 


Ons hele leven wordt doordrongen van reclame en consumptie, om het huidige economische systeem in stand te houden.


 


Creatieve mannen en vrouwen van reclamebureaus zetten hun artistieke talenten in om de hebzucht van mensen aan te wakkeren


 


De klant is koning. En op Niet-Winkeldag zegt koning Klant 'Nee!'


 


Kopen, kopen, kopen, want de economie moet groeien!

De Niet-Winkeldag is een protest tegen de verwording van onze samenleving tot een consumptiecultuur en wegwerpmaatschappij.

Door Jack Stoop

Consumptie was vroeger een manier om in je behoeften te voorzien. Tegenwoordig is consumptie veel meer een manier om uitdrukking te geven aan je persoonlijkheid. Bepaalde kledingmerken zijn 'cool' of 'wreed' en wie zulke kleding draagt wordt dat ook.
Met kleding laat iemand zien bij welke groep hij of zij hoort of wil horen. Ook het al of niet bezitten van een bepaald merk auto of een mobiele telefoon is een manier geworden om je identiteit tot uitdrukking te brengen. In onze cultuur wordt 'wie je bent' vaak verward met 'wat je koopt'.

De rol van reclame

Consumptie is een 'way of life' geworden. Winkelen of 'fun- shoppen' is een geliefde hobby. Dat is niet vanzelf zo gekomen! Reclame- en marketingmensen hebben het er druk mee. Kinderen wordt al op jonge leeftijd geleerd dat ze moeten consumeren om er bij te horen. Trends, modes en rages worden bewust gecreëerd om producten te slijten. De poppetjes die kinderen bij hun 'Happy Meal' krijgen dienen om de consumptie van hamburgers te bevorderen ('Spaar ze allemaal!').
En de voetbalkampioenschappen draaien om meer dan voetbal. Bedrijven koppelen hun merk aan zo'n evenement of proberen een stortvloed aan oranje prullaria te slijten.
De reclame is een industrie die het gedrag van mensen in overeenstemming moet brengen met de wensen van producenten. Ons hele leven wordt doordrongen van reclame en consumptie, om het huidige economische systeem in stand te houden.

Massaproductie

In de jaren dertig bedacht Henry Ford de lopende band. Zo konden op grote schaal producten gemaakt worden tegen een lage prijs. Tegenwoordig is massaproductie de standaard geworden. En massaproductie vereist massaconsumptie!
Dit systeem kan alleen functioneren als heel veel mensen ongeveer dezelfde dingen kopen en blijven kopen. Het gaat al lang niet meer om het vervullen van bestaande behoeften, maar om het creëren van behoeften voor bestaande producten. De economie draait zolang mensen geld uitgeven aan dingen die ze niet nodig hebben.

De mens als consument

En daarom is het parool: 'kopen, kopen en nog eens kopen'. Vroeger stonden mensen alleen tijdens hun werk in dienst van de economie, maar tegenwoordig zijn we als consument de hele dag van belang. De reclame vertelt ons precies waar we behoefte aan hebben en wat we moeten aanschaffen om die behoefte te bevredigen.
Creatieve mannen en vrouwen van reclamebureaus zetten hun artistieke talenten in om de hebzucht van mensen aan te wakkeren met slogans, leuke hebbedingetjes en kansen op grote prijzen. Of een warenhuis houdt dolle, dwaze dagen en wie zichzelf dan laat fotograferen met een gele feestneus op, kan zelfs nog een tegoedbon winnen! Als het om consumptie gaat is niets te gek.
Zelfs de overheid spreekt ons tegenwoordig aan als consument en dwingt ons om te gaan 'shoppen' bij verschillende nutsbedrijven en ziektekostenverzekeraars.

Genoeg!

Aan consumenten is de taak opgedrongen om de economie te laten groeien en nog meer te laten groeien. Steeds meer consumenten komen daartegen in opstand. Want economie is een middel dat ten dienste van de mensen staat. En niet andersom!
Laten we ons bevrijden van de druk van de reclame om te consumeren ten bate van de economie. We nemen het heft in eigen hand. De klant is koning. En op Niet-Winkeldag zegt koning Klant 'Nee!'

menu | top | dDH