[dDH] [Menu]  Consuminderkrant 2000

Alternatieve Konsumenten Bond

De Alternatieve Konsumenten Bond is een vereniging die streeft naar duurzame consumptie en productie: goede arbeidsomstandigheden, milieumaatregelen, respectvolle behandeling van dieren, eerlijke prijzen voor grondstoffen, ethisch verantwoord gebruik van nieuwe technologie, goed sociaal beleid van bedrijven en openheid naar de consument.
Voor productinformatie kunnen consumenten terecht bij de Vragenservice en het Documentatiecentrum. Consumentenvoorlichters beantwoorden vragen, zoals: 'Waar verkopen ze duurzame houten tuinmeubelen?', 'Wat betekent calciuminosinaat op het etiket?', 'Wat zijn de risico's van genetisch gemanipuleerde sojabonen?'
De AKB publiceert regelmatig brochures en boeken. Acht keer per jaar komt het tijdschrift Kritisch Consumeren uit. Het blad signaleert en informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaam consumeren en verantwoord produceren.

Alternatieve Konsumenten Bond,
(bezoekadres: Amaliastraat 5-II),
Postbus 61236,
1005 HE Amsterdam.
Tel. 020-6863338.
Fax 020-6867361.
E-mail
Website www.goedewaar.nl.


Dit kunt u doen

  • Vraag de winkelier eens naar de achtergrond van een product
  • Stap een natuurvoedingswinkel binnen
  • Koop vaker verantwoorde producten; biologisch en/of eerlijk verhandeld
  • Koop eko-kleding of tweedehands kleding
  • Vraag voedingsmiddelenproducenten of hun producten gentech bevatten
  • Vraag op uw werk naar biologische producten in de kantine


De consument heeft invloed

Producenten merken het beslist wanneer producten minder worden verkocht. Als consument kun je wel degelijk invloed uitoefenen.

Door Anneke Kuiper
(Alternatieve Konsumenten Bond)

De Alternatieve Konsumenten Bond (AKB) streeft een duurzame samenleving na. Consuminderen begint bij het eerste stapje, door dagelijks 'eerlijk' en 'groen' boodschappen te doen. Dat wil zeggen: bewust kiezen voor producten die verantwoord geproduceerd en verhandeld zijn.
De meerderheid van de consumenten beseft vaak niet wat er allemaal vastzit aan een reep chocola, een katoenen trui, een pot hoogglansverf of een paar trendy sportschoenen. Die consumenten wil de AKB graag bereiken en in contact brengen met aspecten van duurzaam consumeren.

Steeds meer kritische consumenten weten de AKB te vinden uit behoefte aan praktische informatie. Want tijdens de dagelijkse boodschappen kan een welwillende consument er moedeloos van worden. Etiketten geven niet voldoende informatie over alle toevoegingen en genetisch gemanipuleerde ingrediënten. Over gezondheidsrisico's valt gewoonweg niets te lezen. Laat staan dat je de handel en wandel van de producenten kunt nagaan. In een aantal gevallen komt er kinderarbeid aan te pas. Zie daar maar eens in de supermarkt of het warenhuis achter te komen.

Vragen stellen

De AKB onderzoekt hoe producten tot stand zijn gekomen en publiceert de resultaten van de diverse sociale- en milieu- aspecten in 'plus- en mintabellen', om de consument te helpen 'eerlijk en groen boodschappen te doen'. Maar consumenten kunnen zelf ook actie ondernemen. Vraag de winkelier naar de achtergrond van een gangbaar product of stap eens een natuurvoedingswinkel binnen. Kies wat vaker voor een 'groen' alternatief met een EKO-keurmerk. Dat keurmerk biedt de garantie dat het om een gecontroleerd biologisch product gaat. Fair Trade producten zijn gegarandeerd op een eerlijke manier verhandeld.
Vaak weten de producenten zelf niet hoe hun grondstoffen geproduceerd of verhandeld worden. De productie vindt steeds verder weg plaats, zowel geografisch gezien als organisatorisch (keten van toeleveranciers). Zo wordt katoen veel verbouwd in India, waarvoor enorm veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, die ongezond zijn voor mens en milieu. Beter is het als de boeren overstappen op biologische katoenteelt. Door een 'eko- trui' te kopen stimuleer je een milieuvriendelijkere teelt en een eerlijke (meer zichtbare, want kleinschalige) handel.

Gerust geweten

De AKB wil de politieke besluitvorming bečnvloeden. Zo attendeert de AKB 'Den Haag' op het feit dat de lange- termijnrisico's van genetisch gemanipuleerde levensmiddelen nog niet voldoende onderzocht zijn. Binnen de campagne Schone Kleren Gemeente stimuleert de AKB de lokale overheid om textiel voor uniformen, handdoeken en tafellakens te gebruiken waar geen kinderarbeid aan te pas is gekomen, het liefst milieuvriendelijk geproduceerd.
Verantwoorde producten zijn vaak wat duurder dan gangbare producten. Daartegenover staat wel dat je een product in handen hebt dat milieuvriendelijk en gezond is en bovendien levert het een gerust geweten op. De koffieboer uit Guatemala en de katoenteler uit India profiteren van de keuzes die we hier in de winkel maken.

menu | top | dDH