[dDH] [Menu]  Consuminderkrant 2000

LETSLAND

LETSLAND i.o. is een organisatie (in oprichting) die alle LETSkringen in Nederland wil ondersteunen in hun activiteiten. In de zomer van 1999 werd duidelijk dat Strohalm in Utrecht de coördinatie van de LETSbeweging wilde 'overdragen' aan de LETSkringen zelf. De stuurgroep LETSLAND i.o. is inmiddels zeer actief om LETSLAND te realiseren.
Iedereen kan zich aansluiten bij een plaatselijke LETSkring. Het is ook mogelijk zelf een LETSkring te starten. Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar.

LETSLAND (tav. Bert Lintmeijer),
Weusthagstraat 128,
7556 ZD Hengelo.
Tel. 074-2917262.
www.letsland.nl


Dit kunt u doen

  • Ga na of u behoefte hebt met minder geld meer te doen.
  • Bent u bereid tijd vrij te maken om een tegenprestatie te leveren?


'Ik heb alles al... eigenlijk wil ik helemaal niks?!'

Is het nuttig of noodzakelijk minder geld uit te geven of is het soms gewenst met geld te smijten?

Door Louis Damen
(LETSLAND)

Een waar gebeurd voorvalletje over 'besteedbaar inkomen'. Het echtpaar in kwestie had behoefte hun garderobe wat op peil te brengen. Ze besloten om naar Parijs te gaan, omdat ze in de overtuiging verkeerden dat Nederland te beperkt was om hen optimaal van dienst te kunnen zijn. In Parijs aangekomen shopten ze snel wat rond, maar namen toch maar een snelle Concorde naar New York, alwaar zij er wel in slaagden hun garderobe weer fatsoenlijk op orde te krijgen.
Decadentie? Snobisme? Arrogantie? U mag het zeggen! In een wereld van extremen bevinden wij ons direct op een lastig terrein. Puissante rijkdom versus schrijnende armoede; ze brengen ons in verlegenheid. We weten het soms ook niet meer. Is het nuttig of noodzakelijk minder geld uit te geven of is het soms gewenst met geld te smijten?
Consuminderen gaat over de kennis van kostenbesparing: meer doen met minder geld. Dat klinkt aantrekkelijk!


 

'Ik heb LETS... eigenlijk heb ik alles al!'

LETS staat voor 'Lokaal Economisch Transactie Systeem'. Een LETSysteem is een lokale ruilkring voor goederen en diensten. Er zijn zo'n 100 LETSystemen in Nederland. Ieder systeem heeft zijn eigen puntensysteem, uitgedrukt in een eigen 'munteenheid'. Den Haag heeft bijvoorbeeld Talenten en Groningen heeft Eco's.

LETS is niet alleen een economisch gebeuren; het heeft ook belangrijke sociale functies. LETS weeft nieuwe draden door de samenleving en maakt die bewust door 'zuiver' om te gaan met ruiltransacties en dienstenuren. LETSers zijn kritische consumenten met een duidelijke voorkeur voor een goed milieu, respectvol omgaan met de medemens en verstandig omgaan met geld en goed.

Een bijzonder nuttig en helder geschreven boekje is 'Voor hetzelfde geld' van Strohalm/Uigeverij Jan van Arkel. Een aanrader voor iedereen die gečnteresseerd is in alternatieve economie. Het boekje is verkrijgbaar bij Strohalm, Oudegracht 42, 2511 AR Utrecht, tel. 030-2314314.

menu | top | dDH